1. Anasayfa
  2. Gezi Rehberi

Erzurum Tabyaları

Erzurum Tabyaları
0

Erzurum Tabyaları, Tabya Arapça Ta`biye sözcüğünden türemiş ve stratejik öneme sahip bir yeri korumak maksadıyla askerîn geçici olarak barınması ve savaşması için yapılmış yer veya bina anlamlarına gelmektedir.

Tabya; Stratejik önem arz eden bir bölgenin, yerin, yolun veya şehrin güvenliğini ve savunmasını sağlamak üzere genellikle bölgenin hakim bir tepesine veya dağ yamacına yapılmış askeri tesislerdir.

Amacı; düşmanı, ileri savunma hattı oluşturarak engellemektir. Şehirlerin ileri karakolu vazifesindedir.

Tabyalar yapı itibariyle mimari kaygılardan bağımsız olarak sadece sağlamlık ve güvenlik esas alınarak inşa edilmişlerdir. Ana binası ve ulaşım yolları genellikle toprak setlerle koruma altına alınmıştır. Yapıldıkları yerin durumuna göre planlandıklarından dolayı birbirlerine benzememekle birlikte genel olarak şekillerine istinaden yıldız tabya, toprak tabya, hilal tabya, yay tabya şeklinde sınıflandırılmışlardır.

Tabyaların tarihi incelendiğinde 11.yy dan sonra kullanıldığını görmekteyiz.Osmanlı Devletinde ise özellikle 19.yy da başta Ruslarla olan yoğun mücadelelerde ateşli silahlar ve topların yoğun olarak kullanılmaları neticesinde geleneksel kale savunma tekniklerinin yetersiz kalması üzerine şehir ve bölgelerin savunmasını uzaktan yapabilmek üzere doğuda Erzurum,Kars batıda Gelibolu ve Edirne civarına çok sayıda tabya yapıldığı görülmektedir.

Tabyalar 1. Ve 2. Dünya savaşlarından sonra önemini kaybetmişlerdir.

 Erzurum tabyaları

image 22

Erzurum Tabyaları Erzurum kuzeyde Dumlu dağı, kuzeydoğuda Kargapazarı dağları ve güneyde Palandöken dağlarıyla çevrili, kuzeydoğu ve güneybatı arası uzaklığı 47 kilometre olan Erzurum ovasına hakim bir konumda kurulmuştur. Erzurum’un doğusunda bulunan Deveboynu Geçidi,   kuzeyinde bulunan Gürcübogazı, güneyinde bulunan Palandöken geçidini gelebilecek Rus ve Iran saldırılarına karşı koruyabilmek için 21 tabya inşa edilmiştir. Bunların 7 adedi 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan önce yapılmış, diğerleri ise daha sonra inşa edilmiştir.

Aziziye tabyaları

1.Aziziye Tabyası

Erzurum-Kars karayolunun geçtiği Hamamderesini  kontrol altında tutmak için 1867-1872 yıllan arasında Sultan Abdülaziz tarafından   Karskapı’nın kuzeyinde bulunan Topdağı’nın güney ucunda, 2068 metre yükseklikte konumlandırılan 1 Numaralı Aziziye Tabyası’nın günümüze ancak çok az bir kısmı sağlam olarak ulaşabilmiştir. Güneyden kuzeye yan yana üç tane olan Aziziye Tabyaları “C” şeklinde bir planla konumlandırılmışlardır.

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda (93 Harbi) kahramanca çarpışmalara sahne olmuştur. Deveboynu’nda  düşmana  yenilen  Osmanlı  Kuvvetleri  geri  çekilmeye  başlayınca  Rus  Ordusu, Erzurum’u kuşatma hazırlıklarına başlanılmış, şehrin  çarpışmasız teslim edilmesi önerisi kabul edilmeyen Ruslar, Topdağı tarafından  Aziziye Tabyaları’na doğru yoğun topçu atışıyla saldırıya geçilmiştir. Saldırı neticesinde 2 ve 3 numaralı Aziziye tabyaları Rusların eline geçti.1 Nolu Aziziye Tabyası Komutanı Yarbay Bahri Bey’in üstün cesareti ve askeri bilgisi sayesinde Ruslara teslim olmamış,rusların tabyaları  işgal ettiğini öğrenen,Nene Hatun’un da arasında bulunduğu Erzurum Halkı Osmanlı askerlerinin yardımına koştu ve Göğüs göğüse kanlı çarpışmalardan sonra Rus Ordusu bozularak tabyalardan geri çekilmek zorunda kalmıştır.

 2.Aziziye Tabyası

image 2

1’ Noluı  Aziziye  Tabyası’nın  200  m  kadar kuzeyinde    bulunmaktadır.    Tabya,    bugün yarımay şeklindeki bir toprak yığınıyla bu hilalin iki ucunda bulunan taş duvarlardan meydana gelmektedir. 2 Nolu Aziziye Tabyası,   Aziziye 1 ve Aziziye 3 Tabyası ile birlikte 8 Kasım 1877 gecesinde  yapılan  Rus  baskınında  saldırıya uğramıştır.   2   nolu   Aziziye   tabyası   Ruslar tarafından  işgal  edilen  ilk  tabya  olduğu  gibi kurtarılan ilk tabyada burası olmuştur.

 

 

 

 

 

3.Aziziye Tabyası

image 3
3.Aziziye Tabyası

2’ Nolu Aziziye Tabyasının 200 metre kuzeyinde Mecidiye   tabyasının   300   metre   güneyinde konumlandırılan  tabya  yakın  zamana  kadar Askeri  birlikler  tarafından  kullanıldığı  için tahrip  olmadan  günümüze  kadar  ulaşmıştır. Tabya 8 Kasım 1877 tarihindeki Rus Baskınında kısa   bir   süreliğine   düşman   eline   geçmiş, Nene Hatun başta olmak üzere Erzurum  halkının  ve  Mecidiye  Tabyası’ndaki Osmanlı  birliklerinin  müdahalesi  neticesinde kısa süre içerisinde kurtarılmıştır.

 

 

 

 

Mecidiye tabyası

image 4

Topdağı’nın kuzey ucunda 2042 metre yükseklikte konumlandırılan tabya doğudaki Yanık dere ve kuzeydeki Gürcü boğazından gelebilecek saldırılara karşı durmak amacıyla Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Mecidiye Tabyası geniş bir avluya bakan yay şeklinde bir plan üzerine kurulmuş yan yana koğuş odalarından meydana gelmektedir. Kuzey-güney istikametinde uzanan yayın orta kısmının uzunluğu 63,85 metre, yan kısımlar ise 20,20 metredir.Tabyanın batısında geniş bir avlu bulunmaktadır.

Mecidiye Tabyası iyi cins küfeki taşından yapılmış olup ön ve arka cepheye bakan duvarlar taşıyıcı özelliğe sahip olmadığı için biraz ince tutulmuş (1,10), bu duvarlar arasında dikey olarak uzanan ve koğuş odalarını meydana getiren duvarlar daha kalın (1,60) inşa edilmiştir. Tabya dıştan düz toprak damla kapatılmıştır. Mecidiye Tabyası 21 tabya içerisinde en eski tabya olması nedeniyle sonrasında yapılan tabyalarda bulunan pusu ve topçu odaları, karargâh odası gibi yenilikler bulunmamaktadır.

Büyük Palandöken Tabyası

image 5
Büyük Palandöken Tabyası

Tabya,  II.  Abdülhamit  döneminde  1884- 1896  yılları  arasında,  Şahap  Paşa  tarafından çizilen projeye göre 2850 m. yükseklikte Pasinler Ovasının    güneybatı    köşesinden    başlayan ve   batıya   doğru   devam   eden   Palandöken Dağlarının  arkasında  kalan  vadiyi  kontrol altında tutmak için yapılmıştır. Erzurum’un en büyük tabyası olan Büyük Palandöken Tabyası, karargâh, avlunun üç yanında sıralanan koğuş odaları,  pusu  odaları  ve  topçu  odalarından oluşmaktadır.    Odalara   birbiri   içerisinden geçiş  verilmiş   olup   içlerinde   havalandırma delikleri bulunmaktadır. Topçu odalarının ikisi koğuş  kısmının  kenarlarında,  üçü  dehlizlerin üzerindedir.  Koğuş  odaları  ile  topçu  odaları arasında  merdivenle  içten  bağlantı,  avludan tabyanın  damına  çıkan  merdivenlerle  dıştan bağlantı kurulmuştur. Kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarında moloz taş kullanılmıştır.

Küçük Palandöken Tabyası

image 6
Küçük Palandöken Tabyası

Palandöken  Dağının  güneyindeki  vadiyi ve   buradan   başlayarak   Erzurum’a   ulaşan Palandöken  Geçidini  kontrol  altında  tutmak için II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında, Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre  2850  m.  yükseklikte  yapılmıştır.  Küçük Palandöken Tabyası, karargâh, koğuş ve topçu odaları ile girişte solda mahiyeti bilinemeyen ve içerisine harap olduğu için girilemeyen yapıdan oluşmaktadır. Tabyanın tüm örtü sistemi beşik tonozdur. 27 odadan oluşan koğuş bölümünde avluya açılan dört kapı bulunmaktadır. Topçu odalarına  avlu  girişinin  iki  yanında  bulunan rampa ile çıkılmaktadır.

 

 Büyük Kiremitlik Tabyası

image 8

Atatürk Üniversitesi Kampüsü ile Yenişehir semti arasında kalan, kayak atlama kulelerinin yapıldığı  Kiremitlik  adı  verilen  tepe  üzerinde  bulunmaktadır.  Tabya,  güneydeki  Palandöken geçidinden gelecek tehlikeye KARŞI,1867-1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz döneminde yapılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı tabya, iki bölümden oluşmaktadır. Karargah olarak kullanılan doğu bölümüne yuvarlak kemerli bir kapı ile girilmektedir. Bu bölüm iki katlı olarak düzenlenmiş, kuzey cephesinde ikişer yuvarlak kemerli pencereye yer verilmiştir.

Doğu bölümüne bir kapı ile bağlanan batı bölümü birbirine bağlantılı on üç odadan oluşmaktadır. Tabya içten beşik tonoz dışarıdan düz damla örtülmüştür. Tabyanın kapı ve pencere kemerlerinde düzgün kesme taş, duvarlarda moloz taş kullanılmıştır.

Küçük Kiremitlik Tabyası

image 9

Büyük   Kiremitlik   Tabyanın   doğusunda bulunan  tepede  yer  almaktadır.  Tabya  1884-1896 yılları  arasında  Büyük  Kiremitlik  Tabyasına  destek olması amacıyla yapılmıştır. Kışlası olmayan tabya, 40 m. aralıklı dikdörtgen planlı beşik tonoz örtülü, yan yana iki odadan ibarettir. Tabyanın dört tarafına top mevzileri yerleştirilmiştir. Odaların yuvarlak kemerli bir kapısı ve mazgal penceresi bulunmaktadır.

Ahali Tabya

image 12

Erzurum’un  Kars  yolu  çıkışında,  Asri Mezarlığın yanındaki askeri birliğin içindedir. 3000  Erzurumlu  gönüllünün  ücretsiz  olarak çalışıp  yaptığı  için  tabyaya  Ahali  Tabyası  adı verilmiştir.  1872  yılında  Fazıl  Ahmet  Paşa başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı proje  üzerine  yaptırılmıştır.  Tabya  yarım  ay şeklinde   toprak   istihkâm   ile   onun   güney tarafında bulunan dikdörtgen planlı beşik tonoz örtülü  bir  odadan  oluşmaktadır.  Küçük  bir koğuş olarak değerlendirilen tabyaya yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir.

Gez Tabya

Toparlak    köyünün    batı    kısmında, Gez  yaylasında  bulunan  bir  tepe  üzerinde konumlandırılmıştır. 1884-1896 yılları arasında II.Abdulhamit       döneminde       yapılmıştır. Pasinler  ovasının  güney  batısından  başlayan ve   Palandöken   dağının   arkasını   dolanan vadiyi kontrol altında tutmak için inşa edilmiştir. Sultan Abdülaziz ve II.Abdülhamit döneminde inşa edilen diğer tabyalarda olduğu gibi koğuş odaları, topçu odaları ve pusu odalarından oluşmaktadır. Tabya uzun süredir kullanılmadığı için oldukça harap durumdadır.

image 13

Toparlak Tabyaları Toparlak   Köyünün   batı   kısmındaki 2405  m  yüksekliğinde  bir  tepenin  üzerinde konumlandırılmıştır.AgzıaçıkTabyasınayaklaşık 1 km mesafededir. II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında yapılmıştır. Pasinler Ovasını ve Deveboynu Geçidini  kontrol altında tutmak için yapılmıştır. Döneminde inşa edilen diğer tabyalar gibi koğuş odaları, topçu odaları ve   pusu   odalarından   oluşmaktadır.   Koğuş odaları yakın mesafede konumlandırılmış olan Gez ve Ağzı açık tabyalarından görülmeyecek şekilde inşa edilmiştir.Topçu odaları koğuşların konumlandırıldığı alanın doğu  ve    batı kısımlarına yerleştirilmiştir.

Ağzı açık tabya

image 14
Ağzı açık tabya

Erzurum-Kars  karayolunun  güney kısmında  2390  m.  yükseklikte  bir  tepe  üzerine konumlandırılmıştır. Hamam Deresi tarafından ve doğusunda bulunan İlave ve Uzun Ahmet tabyalarını aşıp  gelebilecek  düşmanı  durdurmak  için  II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında Şahap Paşanın tarafından hazırlanan projeye göre inşa edilmiştir. Giriş binası, asıl tabya, topçu odaları ve pusu odaları olmak üzere bölümlerden oluşan tabya etrafını çevreleyen hendek ve 5 adet pusu odası ile korunmaya çalışılmıştır.

 Sivişli Tabya

Erzurum-Kars     karayolunun     üzerinde bulunan  Nene  Hatun  Türk  Rus  Harbi  şehitliği arkasındaki   2125   m.   rakımlı   tepe   üzerine konumlandırılmıştır.  II.  Abdülhamit  döneminde 1884-1896 yılları arasında Hamam Deresi tarafından gelecek tehlikeleri önlemek amacıyla yapılmıştır. Karargah, koğuş, topçu odaları ve pusu odalarından oluşan ve Yay şeklinde inşa edilen tabya binası orta kısma yerleştirilen dehlizle iki kısma ayrılmış olup toplam on sekiz oda bulunmaktadır.

Uzun Ahmet Tabya

Uzunahmet Köyünün batı kesimde 2050 m. rakımlı tepe üzerine konumlandırılmıştır.    İlave Tabyanın 1 km kadar güneyinde yer almaktadır. II. Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında Deveboynu   geçidini   korumak   amacıyla   inşa edilmiştir.  Koğuş  odalarının  üstüne  yerleştirilen, beşik tonozla örtülen ve dıştan kalın bir toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odalarına avlunun ortasında bulunan iki rampa ile çıkılmaktadır.

Büyük Höyük Tabyası

image 20

Nebihanı     Köyünün     bir     kilometre güneydoğusunda   2105   metre   rakımlı   tepe üzerine Pasinler ovasından başlayıp Palandöken Dağlarının  arka  kısmından  geçerek  Erzurum ovasına  açılan  vadiden  gelebilecek  tehlikelere karşı     konumlandırılmıştır.     Şahap     Paşa tarafından hazırlanan projeye göre 1884-1896 yılları arasında hilal şeklinde bir plan üzerine birbirine   bağlanmış   dört   farklı   binadan oluşacak  şekilde  inşa  edilmiştir.  Binalardan sadece bir tanesi sağlam durmaktadır.

Küçük Höyük Tabyası

image 21

Büyük Höyük Tabyasına 300 metre mesafede 1985   metre   rakımlı   tepe   üzerine   Pasinler ovasından   başlayıp   Palandöken   Dağlarının arka   kısmından   geçerek   Erzurum   ovasına açılan  vadiden  gelebilecek  tehlikelere  karşı konumlandırılmıştır.  Şahap  Paşa  tarafından hazırlanan   projeye   göre   1884-1896   yılları arasında Hilal şeklinde bir avlunun orta kısmına inşa  edilmiş  dikdörtgen  şeklinde  karargâh binası ile kuzey ve güney kısımlarda bulunan koğuş ve topçu odalarından oluşmaktadır.

 

 

Çoban dede tabyası

image 15
Çoban dede tabyası

Erzurum Ovası ve Pasinler ovasını birbirinden ayıran güneyden kuzeye doğru uzanan, kendi adıyla bilinen Çobandede tepesinde üzerinde konumlandırılmıştır. II.Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından hazırlanan projeye göre 1884-1896 yılları arasında yapılmıştır. Tabyada karargah binası, koğuş ve topçu odaları bulunmaktadır.1. Dünya savaşında kullanılan tabya günümüzde harap bir haldedir.

Dolangez Tabya

Erzurum-Kars karayolunun 15. Km sinden kuzey istikametine dönüldüğünde 2 km mesafe uzaktaki Büyük Tuy ve Küçük Tuy köylerinin batısındaki   2039   m   rakımlı   tepe   üzerine konumlandırılmıştır. II.Abdülhamit döneminde Şahap Paşa tarafından hazırlanan projeye göre 1884-1896 yılları arasında Pasinler ovasından ve doğu kısımdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı yapılmıştır. Tabyada, koğuş odaları, topçu odaları ve pusu odalarından bulunmaktadır.

İlave Tabya

image 18

Erzurum-Kars karayolunun güneyinde, Deve Boynu Dağlarında dik bir tepe üzerinde 2050   metre   rakımda   konumlandırılmıştır. 1877-1878  Osmanlı  Rus  savaşının  büyük  bir kısmı  tabyanın  bulunduğu  coğrafya  üzerinde gerçekleşmiş, II. Abdülhamit döneminde 1884- 1896   yılları   arasında   bölgenin   korunması amacıyla   yapılmış   ve   Uzunahmet   tabyaya yakınlığı  ve  benzerliği  sebebiyle  İlave  Tabya şeklinde    adlandırılmıştır.    Tabyanın    etrafı mazgallı   siper   duvarlarla   çevrilmiş   olup çevresindeki   toprak   takviyelerle   180-72   m ölçülerindedir.  Yapımında  düzgün  kesme  taş malzeme  kullanılan  tabyanın  alt  kısımlarda bulunan  koğuş  ve  depolara  ve  üst  kısımda bulunan    topçu    odalarına    merdivenlerle ulaşılmaktadır.

 Tafta (sahappasa) tabya

image 17

Artvin istikametinde Gürcüboğazı olarak adlandırılan bölgeden gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı, Karagöbek Tafta’ya destek olmak için, Tafta ve Köşk köyleri arasındaki 1910 m rakımlı tepe üzerine konumlandırılmıştır. II.Abdülhamit döneminde 1884-1896 yılları arasında yapılmış olan tabyaların projelerini hazırlayan  Şahap  Paşa’ya  atfen ismi  Şahap  Paşa Tabya/Şahap  Paşa  Kışlası  olarak  da anılmaktadır. Tabya dış kısımda yarım ay şeklinde konumlandırılmış topçu odalarından ve iç kısımdaki oval merkezi bölümden meydana gelecek şekilde kahverengi ve kızıl iri kesme taşlardan inşa edilmiştir. Tabyada I.Dünya Savaşında Rus kuvvetlerine karşı önemli bir direniş gösterilmiştir.

Kara Göbek Tabya

image 16

Gürcü  Boğazı   da   denilen   Tortum   ve Oltu   yollarının   geçtiği   vadiden   Erzurum’a gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için Kara göbek Köyünün  1  km  güneyindeki  bir  tepe  üzerine konumlandırılmıştır. 1884- 1896 yılları arasında yaptırılan tabya, sarp bir tepe üzerinde 50×25 metrekarelik alan üzerine siyah bazalt taşlarla inşa edilmiştir. I. Dünya Savaşında Kara göbek ve Tafta (Şahap Paşa)Tabyaları ile korunmaya çalışılan Gürcü Boğazı’ndan Erzurum’a girmek isteyen Rusların ilk hedefi Kara göbek Tabyası olduğundan, yapılan muhaberelerde tabya ağır hasar görmüştür.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir