1. Anasayfa
  2. Çat Haberleri

Erzurum Çat İlçesinde Yaşayan Evliyalar

Erzurum Çat İlçesinde Yaşayan Evliyalar
0

Erzurum Çat İlçesinde Yaşayan Evliyalar

Erzurum'lu Taşkesenli Şeyh Şahabettin Efendi Hayatı
Erzurum’lu Taşkesenli Şeyh Şahabettin Efendi Hayatı

Çat İlçesinde Yaşayan Evliyalar Çat ilçesi XVIII. Asrın başlarında Osmanlı sipahileri tarafından ilçeye 17 km. uzaklıkta bulunan Yavi Kasabası civarında kurulur. XIX. Asrın başlarında Dersim tarafından gelen Türk aşiretleri ile birleşirler. Burası Birinci Dünya Savaşından sonra evvela Kiğı ilçesine, daha sonra coğrafi konumu sebebiyle Tercan ilçesine bağlanır. Yavi bucak merkezi iken 1936 yılında Aşağıçat köyü ilçe merkezi olur. 1939 Aşkale ilçesine, 1946 yılında Oyuklu köyü adı altında Erzurum iline bağlanır. 1954 yılında ise Oyuklu köyü Çat adı altında ilçe merkezi haline dönüştürülür.

Seyyid Ahmed Efendi Hazretleri

İlçeye sekiz km. mesafede bulunan Babaderesi köyünde dünyaya gelen Seyyid Ahmed Efendi Hazretleri (1890-1977), ömrünü ilme ve talebe yetiştirmeye adar. En son ikamet yeri olan Babaderesi köyünde vefat eder. Molla Seyid Ahmet Efendi’nin türbesi köyün camii avlusundadır.

Seyyid Muhammed Cevat Efendi (1944-2005)

Seyyid Muhammed Cevat Efendi (1944-2005), Molla Ahmet Efendinin altıncı oğludur. Tahsilini babasından ve kardeşi Abdulgafur Efendiden yaparak icazet alır. Kısa zamanda hafız olur. Çok güzel sesi ve tilavetiyle Kuran-ı Kerim okurken dinleyenlerine de duygulu anlar yaşatır. Azmi ve şecaati ile bilinir, cömertlikte üstüne yoktur.

Seyyid Muhammed Cevat Efendi bölgede sosyal faaliyetlerle insanları kaynaştırır, bilge ve kanaat önderi oluşuyla tanınır.
Cenazesi Abdulgafur Efendi tarafından aynı günde Babadere köyünde kıldırılarak caminin yanındaki babasının kabrinin yanına defnedilir. Cevat Efendinin üç erkek altı kız çocuğu vardır.

Hıdır baba soyundan olup, Huzeyme neslinden gelen Molla Resul Efendi, Sevkarlı Seyyid Yusuf Efendinin ve Hezime Ana’nın oğludur. Resul Efendi’nin kardeşi, türbesi Kars [Ardahan] ilinde olan Şeyh Muhammed Kebir-i Hazretleridir Tahsilini Bingöl iline bağlı Sevkar köyünde tamamlayıp icazetini aldıktan sonra Erzurum’a gelir Çok mütevazı bir hayat süren, ömrü boyunca çileli bir hayatı tercih etmiş olan Molla Resul Efendi, son zamanlarında dahi rahat yatak yerine hasır üstünde gecenin büyük bir kısmını okumakla, ibadet ve taatle geçirmiş, uykuya az ve belli bir zaman ayırmış bir Nakşi Tarikatı Şeyhidir.

Alvar İmamı Muhammet Lütfi Efendi Hazretleri Resul Efendi’nin, hizmetlerinden dolayı Ümmeti Hınıs ilçesinin Ak gelin köyüne yerleşir. Bu köyde mescit, medrese ve bir çeşme yaptırır. İmametliği yanı sıra bir hayli talebe okutur. Uzun bir süre kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Tekman ilçesinin Düzyurt köyüne imam olarak geçer. Buradan Çat ilçesi ve köylerinde hizmetine devam eder.

Muhammet için dualarını talep etmiş, bir mektup yazarak ona olan sevgi ve muhabbetlerini dile getirmiştir. Molla Resul Efendi bereketli ve uzun bir ömür sürmüştür. İlmin yanı sıra ibadete de çok düşkün olan Resul Efendinin zaman zaman kerametleri görülür. Anlatılır ki, hasta yatağında iken son anlarında sadatın isimlerini saymaya başlar. Son olarak Peygamberin ismini söyleyerek, elini uzatır. “Elimi tut
ya Resulullah” der ve birden fırlar. Yatak da sanki havalanır ve öylece ruhunu teslim eder.

Molla Resul Efendi 1950

Molla Resul Efendi 1950 yılında 115 yaşlarında iken, fani alemden ebedi aleme göç eder. Türbesi ilçeye dört km. mesafede bulunan Şeyh Hasan köyündedir. Molla Resul Efendi’nin kabri, eski köyün altından (Güney-batı) Karakilise (yeni ismi Soğukpınar) köyüne doğru giden yoldaki bir tepe üzerinde, muhafaza duvarları içerisine alınmış baş taşı kavuklu bir mezardır. Molla Resul Efendi’nin biri Ahmet diğeri Muhammet adında iki oğlu, Zinet adında bir kızı olur.

İlginizi Çekebilir
Çat1

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir