1. Anasayfa
  2. Genel

Erzurum’un Etnik Haritası

Erzurum’un Etnik Haritası
Erzurum'un Etnik Haritası
0
Erzurum'un Etnik Haritası Erzurum şehrini oluşturan birçok etnik grubu biliyor musunuz? Erzurum'un etnik haritasına daha yakından bakıldığında, Türkler, Kürtler, Boşnaklar ve daha fazlasıyla inanılmaz bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Bu büyüleyici şehirde sanal bir yolculuğa çıkın ve şehrin tarihini ve kültürünü keşfedin. Erzurum'un etnik haritası hakkında daha fazla bilgi için takipte kalın
Erzurum'un Etnik Haritası
Erzurum’un Etnik Haritası
Erzurum ilimiz Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Toprak olarak çok geniş bir ildir. Bir ucu Karadeniz Bölgesine kadar dayanır. Türkiye'nin 29, Doğu Anadolu'nun 3'üncü büyük kenti olan Dadaşlar diyarı Erzurum'un etnik yapısını inceleyeceğiz.

Doğu Anadolu’da bir şehir olan Erzurum’un değişen etnik haritasını keşfedin! Bu etkileşimli harita, şehirde yıllar boyunca var olan çeşitli etnik kökenleri, dinleri ve dilleri gösterir.

Erzurum, farklı etnik yapısı ve köklü tarihi ile keşfedilmesi gereken ilginç bir bölgedir. Erzurum Etnik Haritası, ildeki dillerin, dinlerin ve etnik kökenlerin coğrafi sınırlarını göstermektedir. Bu etkileşimli harita aracılığıyla bölgenin kültürel yapısı hakkında daha fazla bilgi edinin. Şimdi keşfedin

Erzurum ilimiz Doğu Anadolu bölgesinde yer almasına karşılık Türk nüfusunun yoğun olduğu bir ildir. Erzurumlulara dışarda dadaş denilse de Erzurum’un Türkleri sadece dadaş der kendine. Kürtler ve Aleviler kendilerini dadaş olarak tanımlamaz. 

Türk nüfus merkez ve Kuzey bölgesinde Erzurum’un Türk nüfusu Karadeniz bölgesi tarafına doğru neredeyse tamamını teşkil eder. Ancak güney ilçelerinin bazılarında Türk nüfus neredeyse yok gibidir. Merkez’de bir mahalle hariç tamamında Türkler çoğunluktadır. Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Olur, Oltu, Narman, Aşkale, Pasinler, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Şenkaya, Köprüköy, Horosan ve Çat ilçeleri Türklerin çoğunluk olduğu ilcelerdir. Çat ilçesinde merkezde Türk nüfus çoğunluktadır. Köylerin çoğunluğu ise Zaza ve Kürtlerdedir. Ancak Türk köylerinin nüfusu kalabalıktır. Bu yüzden Türk nüfusu Çat ilçesinde çoğunluktadır. Horosan ilçesinde de Kürt nüfusu % 30 civarındadır. Şenkaya’da ise Kürt nüfus var olmasına karşın Türk nüfusun 4 te biri civarındadır. Hınıs’ta ise Merkez’de ve bazı köylerde Türk nüfus vardır. Ancak çoğunlukta değildir. 

Erzurum’da Kürtlerin çoğunlukta olduğu ilçeler

Erzurum’da yaşayan Kürt nüfusu Merkez’de bir mahallede çoğunluktadır. Onun dışında güney ilçeleri olan Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs’ta çoğunluktur. Diğer ilçelerde de Kürt nüfus vardır. Ancak kalabalık nüfusa sahip değillerdir. 

Erzurum’da Alevilerin nüfusu

Erzurum’un Alevi nüfusu en fazla Hınıs, Çat, Askale ve Şenkaya, ilçelerindedir. Mutlak çoğunluk oldukları ilçe yoktur. Erzurum’un Alevileri genellikle Türkmen Alevisidir. Ancak Zaza Alevileri de ciddi nüfusa sahiptir. 

Türklerin nüfusu %80’den fazla Erzurum”n genel etnik nüfus dağılımını hesaplarsak %80’den fazlası Türk, %15 civarı Kürt, geri kalanı ise Zaza, Hemşinli ve Lazdır. 

Köprüköy ilçesi Kürt nüfusun Türk nüfusa yaklaştığı ilçelerin en başında gelir. Bazıları Kürt nüfusun Türk nüfusu geçtiğini iddia etse de şu an için bu durum doğru değildir. Ancak ilerleyen yıllarda durum tabiki değişebilir. Türk nüfusu ilçeden fazlaca göç verdiği için Kürt nüfusu gelecek yıllarda daha kalabalık olabilir. Ancak ilçe nüfusuna kayıtlı insanları genel nüfusuna baktığımızda Kürt nüfusu Türk nüfusuna yaklaşamaz. 

Ethnic Map of Erzurum

Our province of Erzurum is located in the Eastern Anatolia Region. It is a very large province in terms of land. One end extends to the Black Sea Region. We will examine the ethnic structure of Erzurum, the land of Dadaşlar, which is the 29th largest city in Turkey and the 3rd largest city in Eastern Anatolia.
Explore the changing ethnic map of Erzurum, a city in Eastern Anatolia! This interactive map shows the various ethnicities, religions and languages ​​that have existed in the city over the years.
Erzurum is an interesting region to be explored with its different ethnic structure and deep-rooted history. Erzurum Ethnic Map shows the geographical boundaries of languages, religions and ethnicities in the province. Learn more about the cultural makeup of the region through this interactive map. Discover now
Although our province of Erzurum is located in the Eastern Anatolia region, it is a province with a dense Turkish population. Although the people of Erzurum are called dadaş abroad, the Turks of Erzurum call themselves only dadaş. Kurds and Alevis do not define themselves as dadas

The Turkish population of Erzurum constitutes almost all towards the Black Sea region. However, in some of the southern districts, the Turkish population is almost non-existent. Turks are in the majority in all but one neighborhood in the Center. Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Olur, Oltu, Narman, Aşkale, Pasinler, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Şenkaya, Köprüköy, Horosan and Çat counties are the districts where Turks are the majority.

The Turkish population is in the majority in the center of the Çat district. The majority of the villages are Zaza and Kurds. However, the population of Turkish villages is crowded. Therefore, the Turkish population is in the majority in the Çat district. The Kurdish population in Horosan district is around 30%. Although there is a Kurdish population in Şenkaya, it is around one fourth of the Turkish population. In Hınıs, there is a Turkish population in the Center and some villages. However, it is not in the majority.

If we calculate the general ethnic population distribution of Erzurum, more than 80% is Turkish, around 15% is Kurdish, the rest is Zaza, Hemşinli and Laz.

Köprüköy district is at the forefront of the districts where the Kurdish population approaches the Turkish population. Although some claim that the Kurdish population exceeds the Turkish population, this is not true for the moment. However, the situation may change in the coming years. The Kurdish population may be more crowded in the coming years, as the Turkish population migrates from the district so much. However, when we look at the general population of the people registered in the district population, the Kurdish population cannot come close to the Turkish population.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir